Boekhouding en Fiscaliteit

Eénmanszaken

 • Verwerking boekhoudstukken
 • BTW aangiftes
 • Tussentijdse opvolging, bespreking en optimalisatie
 • Aangifte Personenbelasting
 • Fiscale controle

Vennootschappen

 • Verwerking boekhoudstukken
 • BTW aangiftes
 • Eindejaarsafsluiting
 • Balans en Jaarrekening
 • Tussentijdse opvolging, bespreking en optimalisatie
 • Fiscale controle
 • Vervullen van alle wettelijke publicatieverplichtingen

Startersadvies

Eénmanszaken

 • Financieel plan
 • Ondersteuning naar financiële instellingen toe
 • Controle vereiste getuigschriften
 • Inschrijving ondernemingsloket
 • Activatie BTW nummer
 • Aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds

Vennootschappen

 • Begeleiding van de oprichting
 • Inbreng of quasi-inbreng via bedrijfsrevisor
 • Oprichtingsakte via de notaris
 • Begeleiding opstart boekhoudkundige verplichting
 • Controle vereiste getuigschriften
 • Inschrijving ondernemingsloket
 • Activatie BTW nummer
 • Aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds

Begeleiding KMO

Bedrijfseconomisch

 • Bedrijfseconomische opvolging en ondersteuning
 • Cash Flow planning
 • Begeleiding bij kredietbehoeften
 • Winstopvolging en fiscale optimalisatie

Fiscaal en Sociaal

 • Fiscale planning bedrijf
 • Fiscale optimalisatie tussen bedrijf en bedrijfsleider
 • Pensioenplanning bedrijfsleider

Intensieve begeleiding bij:

 • Verkoop bedrijf of bedrijfstak
 • Stopzetting activiteit
 • Overname van een bedrijf of activiteit
 • Omvorming of ontbinding vennootschap
 • Successieplanning
 • Opvolgingsplanning